Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

โครงการขยายเครือข่ายข่าวสาร ตลาดแรงงานสู่ตำบลหมู่บ้าน (จังหวัดชัยนาท)
โครงการขยายเครือข่ายข่าวสาร ตลาดแรงงานสู่ตำบลหมู่บ้าน (จังหวัดสมุทรปราการ)
[+] แสดงทั้งหมดรายงานผลการศึกษา เรื่องความไม่สอดคล้อง ฯ ปี 2553 


วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคกลาง 10 จังหวัด ครึ่งปีแรก 2553 (มกราคม - มิถุนายน)ผลสำรวจความพึงพอใจ ข่าวสารตลาดแรงงานภาคกลางรายเดือน และ วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคกลางรายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2554
ผลสำรวจความพึงพอใจ ข่าวสารตลาดแรงงานภาคกลางรายเดือน และ วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคกลางรายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2553ผลการดำเนินงานและการประเมินโครงการขยายเครือข่ายข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน สู่ตำบล หมู่บ้าน ปีงบประมาณ 2553คู่มือแนะนำบริการ
ข่าวสารตลาดแรงงานจำนวนผู้เข้าชม
ตั้งแต่ 11/01/2553

เส้นทางสู่อาชีพ > ^o^เพ้นท์รองเท้าผ้าใบ : )

22 ธ.ค. 2554, 15:00 น. (เข้าชม : 625 ครั้ง)

เงินลงทุน        ประมาณ 2,0005,000 บาท  ขึ้นอยู่กับปริมาณที่ผลิต (ทุนเฉลี่ยคู่ละ 40 บาท เฉพาะค่าวัสดุ

                   อุปกรณ์ไม่รวมค่าฝีมือ)

 

รายได้            ประมาณ 3,0008,000 บาท

 

อุปกรณ์          1.   รองเท้าผ้าใบ (สีขาวหรือสีอ่อนๆ) ซื้อจากร้านขายส่งคู่ประมาณ 90 110 บาท ราคาลด-เพิ่ม

                        ตามปริมาณและคุณภาพของรองเท้า

                   2.   พู่กันระบายสี 2-3 เบอร์ และจานสี

                   3.   สีอะครีลิค 5-10 สี ขายเป็นหลอด หลอดละหนึ่งสี ราคา 100 บาท

                   4.   กระดาษลอกลาย/ดินสอ/ยางลบดินสอ

                   5.   สมุดลายต่างๆ (อาจใช้สมุดลายปักผ้าหรือสมุดลายเพ้นท์ตัวแทนได้)

 

วิธีทำ            1.  นำรองเท้าผ้าใบมาร่างแบบตามจินตนาการหรือลอกลายจากสมุดลายด้วยดินสอ

                  2.  ระบายสีตามลวดลายที่ร่างไว้ตามข้อ 1 (เปิดร้านใหม่ๆ รองเท้าที่นำมาวางหน้าร้านควรใช้สีกลางๆ ที่แสดงอารมณ์ความรู้สึกสดใส นุ่มนวล เป็นธรรมชาติ พลิ้วตามลวดลายที่ร่างไว้)

                  3.   เมื่อระบายสีเสร็จให้ตรวจสอบชิ้นงานและเก็บงานให้เรียบร้อย  ตากให้สีแห้งสนิทจึงออกจำหน่ายได้

 

ข้อแนะนำ/เทคนิค

                   1.   รองเท้า 1 คู่ ไม่จำเป็นต้องระบายสีหรืออกแบบให้เหมือนกันทั้ง 2 ข้าง  เพราะความแตกต่างอาจจะช่วยให้เกิดความโดดเด่นของตัวสินค้า โดยเฉพาะลูกค้ากลุ่มวัยรุ่นที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย

                   2.    ตกแต่งร้านหรือสถานที่จำหน่ายให้ดูทันสมัย  มีสีสันปะติดกระจก (แบบติดฝาผนังและเคลื่อนย้ายได้)

                   3.   เมื่อมีความชำนาญมากขึ้น  จะสามารถประดิษฐ์ชิ้นงานตามคำสั่งซื้อได้ภายในร้านซึ่งจะช่วยให้ชิ้นงานถูกใจลูกค้าเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย

                   4.   ควรมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานศิลปะ

                   5.   ตั้งราคา โดยเฉลี่ยค่าร้านและค่าแรงไปด้วย

                   6.   เนื่องจากเป็นงานศิลปะ  การตั้งราคาแต่ละคู่อาจไม่เท่ากัน  ทั้งนี้ต้องคำนึงถึงความยากง่ายของแบบ/ลาย และการให้สี  ตลอดถึงระยะเวลาที่ใช้ในการประดิษฐ์ชิ้นงาน

 

วิทยากร คุณวราลี  สายเสมา  โทรศัพท์  083-298-0527

 

 


ที่มา : กองส่งเสริมการมีงานทำ  กรมการจัดหางาน