งานมหกรรมนิทรรศการโลกอาชีพและแนะแนวการศึกษา ณ ม.พายัพ จ.เชียงใหม่

                                                  30 อันดับแรกของอาชีพที่นายจ้างแจ้งความต้องการกับกรมการจัดหางานมากที่สุด