งานมหกรรมนิทรรศการโลกอาชีพและแนะแนวการศึกษา ณ ม.พายัพ จ.เชียงใหม่

                                                                30 อันดับของอาชีพที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ในช่วงปี 2553-2557