ท่านเข้าเยี่ยมชมบทความนี้เป็นลำดับที่  
 
   
 
             
 
ค่าจ้างรายอาชีพปี 2553 :
ศึกษาจากฐานข้อมูลการให้บริการจัดหางานในประเทศของกรมการจัดหางาน
 
     
 
หัวข้อเรื่อง
สถานะ
1.  ค่าจ้างรายอาชีพปี 2553 (pdf file)    Download
2.  ค่าจ้างรายอาชีพ (excel file)  Download
3.  ค่าจ้างรายภาคการผลิต  (excel file)   Download
4.  ค่าจ้างรายภาคอุตสาหกรรม  (excel file)    Download
 
   
   
   
     
     
     
     
     
   
  ทางกองวิจัยตลาดแรงงานขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจเกี่ยวกับบทความดังกล่าว