ท่านเข้าเยี่ยมชมบทความนี้เป็นลำดับที่  
 
   
 
    1. คู่มือระบบทหารกองประจำการ Offline
     
    2. ตารางการบันทึกข้อมูลด้วยระบบผู้ที่จะสำเร็จการศึกษา Offline
     
    3. ดาวน์โหลด ระบบทหารกองประจำการ Offline
   
  ทางกองวิจัยตลาดแรงงานขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจเกี่ยวกับบทความดังกล่าว