ท่านเข้าเยี่ยมชมบทความนี้เป็นลำดับที่  
 
   
 
  ท่านต้องการที่จะ.... อ่าน   ติดต่อผู้เขียนบทความ    
         
   
  ทางกองวิจัยตลาดแรงงานขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจเกี่ยวกับบทความดังกล่าว