ท่านเข้าเยี่ยมชมบทความนี้เป็นลำดับที่  
 
   
 
  1. ขั้นตอนการวิจัยเชิงสำรวจ  
     
  2. ตัวอย่างการวิจัยเชิงสำรวจกองวิจัยตลาดแรงงาน  
         
   
ติดต่อผู้เขียนบทความ
   
   
   
   
  ทางกองวิจัยตลาดแรงงานขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจเกี่ยวกับบทความดังกล่าว